Bir Damla Su

                                                                               

 

Bir portre daha

Another portrait

Bu küçük hanımın da tablosu yapılmaya değer öyle değil mi?

Çiklet çiyniyor, dişini uzun zannetmeyin.

  
I tought this little lady is worth to paint also, don't you think?

She is chewing gum, don't think she has a long tooth.

 
 
Ve işte bu da bitmiş hali... And this is the finished picture...