Bir Damla Su

                                                                               

 

Bir bluz için ipek boyuyorum

I am painting silk for a blouse

Bahçemdeki bu sarı çiçek bu bluza desen olacak

This yellow flower in my garden will be the design for this blouse

Çiçeğin resmini ince yağlı kağıda geçirdim ve ipeği bu desenin üstüne koyarak çizdim.

I copied the flower picture to a thin tracing paper and from there I copied it on silk.

Çiçekleri sarı gutta kullanarak sınırladım, yapraklar yeşil gutta ile sınırlanacak. (Guttayı renklendirmeyi  www.birdamlasu.com/slkpaintingasilkpiece.htm sayfasında görebilirsiniz.)

I draw the flowers with yellow and leaves with green gutta. ( You can see how to colour the gutta in my  www.birdamlasu.com/slkpaintingasilkpiece.htm page)

 
Desenin boyanmış hali

The design is painted

Ben tuzlama tekniğini çok seviyorum

I love salt technic

Desen arka plan boyanıp tuzlandıktan sonra ve çiçekler ve yapraklara gölgeler eklendikten sonra meydana çıktı

The design is much better after the background is painted and salt effect is added, also flowers and leaves have some shading done. 

 
  Ve bluz yaratıldı.....

And the blouse created...