Bir Damla Su                                                                              

                                       

                              

İçindekiler   Gemoloji    MücevherTasarımı    Mücevher   İpekPentür   TaşKesme ve Oyma   Ben kimim   Bağlantılar

     Contents    Gemology   JewelleryDesign   Jewellery   SilkPainting   Lapidary   MyCountry   All about me   Links

.

.

Kapanımların Dili

Kapanımlar, tüketici ve satıcı için can sıkıcı ve taşın kıymetini azaltan özürler olsalar da kıymetli taş uzmanlarının en yakın dostudurlar. Taşın birçok gizemleri mikroskop altında eriyip gider.

Bir zümrütün sentetik olup olmadığı, veya hangi işlemlerden geçirildiği hatta hangi ülkede çıkarıldığı dahi kapanımların bize söyledikleri arasındadır.

Aşağıda  zümrütteki kapanımları, yapı karakterlerini ve bunların bana neler anlattığını sizlere göstermek istiyorum.

Buradaki yazı ve resimler Gold News dergisinin Aralık 2000 sayısında çıktı.

 

SENTETİK   VE DOĞAL  ZÜMRÜTTE  KAPANIMLARIN  DİLİ

Resimleri mikroskoptan faydalanarak Nikon makineyle çektim.

Doğal

Kapanımlar

Mineral – kristal:

mika, aktinolit/tremolit, kalsit, pirit talc, feldspar, picotite.

Doğal berilde phenakite kapanımları üzüm salkımını andırıyor.

Likit: iyileşme çatlakları (likit tüyler), boş tüpler.

 

Tüp inklüzyonlar

İki veya üç fazlı kapanımlar

 

İki fazlı inklüzyonlar likit ve içinde bir hava kabarcığından oluşur. Üç fazlı kapanımlarda likitin içinde bir de kristal vardır. 

Yapı karakteristikleri: büyüme ve renk zonları.

 

Üst kısımda görülen bu yapı karakteri dikkat edilmezse sentetik zümrütün yapı karakterine benzetilebilir.

Bazı ülkelerde çıkan zümrütlere has kapanımlar ve yapı karakterleri:

Kolombiya: Üç faz kapanımlar, büyüme zonları, ender mineral kapanımlar; kalsit, pirit, feldspar, parisite.

Rusya: Aktinolit iğne kapanımlar.

Zimbabwe: tremolit iğne kapanımları

Hindistan: Bir hizaya dizilmiş iki fazlı kapanımlar.

Zambia: Mika, bir hizaya dizilmiş iki faz kapanımlar.

                 

Aynı hizada dizilmiş dikdörtgen "iki faz kapanımlar ” tipik olarak Zambia,Tanzania, Madagaskar.

Sentetik

Kapanımlar

Hidrotermal Sentetikler:

-Phenakite inklüzyonlar, tohum düzeyleri, demir oksitin siyah kalıntıları.

 

Bu tip inklüzyonlara çivi başı “nail head” kapanımlar denir. Phenakite kristalini uzun bir hava kabarcığı takip eder. 

Yapı karakteristikleri: büyüme çizgileri

Hidrotermal sentetiklerinde yapı karakteri

Hidrotermal sentetiklerinde penakit iğnelerinden başka asıl bakmamız lazım gelen homojen olmayan yapı karakteridir. Bütün optik özellikleri doğal zümrütle çakıştığından sentetik ve doğal ayırımını muaffakiyetle yapabilmemiz için likit içinde bu  yapı karakterlerini incelemeliyiz.

 

Bu yapı karakteri yanda gördüğünüz doğal zümrütün yapı çizgilerini andırıyor. 

- flux kalıntılarının meydana getirdiği tül gibi parmak izi kapanımları, kalın flux kalıntıları, iki faz flux kapanımları (boşlukta flux kabarcığıyla doğal taştaki iki faz inklüzyonlara benzer ama flux siyah görünür)

 

Flux kalıntıları herzaman bu kadar belirgin değildir, çoğu zaman incecik yağmur çisildemesine benzer. 

- flux tüylerin sınırları gayet düzgün bir biçimdedir.

Bu resimde gördüğünüz gibi flux parmak izi kapanımlarının kenarları belirgin bir biçimde sınırlandırılmıştır.

 

Başadön